RÉSONNEZ® Originals

RÉSONNEZ

Historia spółki RÉSONNEZ rozpoczęła się 2 lipca 2019 roku w Poznaniu. Pierwszym, oryginalnym projektem tej organizacji był Summer International Radiology Course. Było to pierwsze na świecie międzynarodowe wydarzenie radiologiczne, dedykowane studentom medycyny, które odbyło się w lipcu 2020 roku w stolicy Wielkopolski. 

W ciągu niespełna 2 lat RÉSONNEZ zrealizowało ponad 80 wydarzeń krajowych oraz międzynarodowych, w których wzięło udział łącznie ponad 8 tysięcy Uczestników.

W 2020 roku ze względu na swój oryginalny charakter spółka postanowiła zastrzec w Urzędzie Unii Europejskiej RÉSONNEZ w formie znaku towarowego. RÉSONNEZ® tym samym stało się prawnie chronionym określeniem, odnoszącym się do licznej i bogatej formy przedsięwzięć spółki.

Dla ludzi

Każdy projekt RÉSONNEZ inspirowany jest potrzebami ludzi. RÉSONNEZ charakteryzuje dbałość o szczegóły w kontaktach z klientami oraz ciągłe podwyższanie jakości usług świadczonych względem klientów.

Spółka za główny cel obrała sobie dostarczanie swoim klientom czasu o wysokiej jakości. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych zarówno stacjonarnie jak i w Internecie, wspieranie środowisk akademickich w organizowaniu wydarzeń naukowych, promowaniu postaw prozdrowotnych, czy organizowaniu warsztatów z zakresu równowagi psychicznej (mental health), oraz uważności (mindfulness).

Filozofia

RÉSONNEZ  po francusku oznacza rezonujcie. Słowo to odnosi się do rozbrzmiewania, przedłużania trwania dźwięku – chęci przedłużania szczęśliwych chwil poprzez przyjemne wspomnienia. Umożliwienie klientom przeżywania wysokiej jakości chwil jest priorytetem dla inicjatyw RÉSONNEZ.

7 Zasad RÉSONNEZ

1 Inwestuj w rozwój

2 Zaspakajaj ciekawość

3 Żyj w zgodzie z naturą

4 Idź konsekwentnie do celu

5 Pracuj z myślą o potrzebach społeczności

6 Czas ma znaczenie

7 Razem znaczy możliwe

Wzmocniliśmy przekaz partnerów