RÉSONNEZ® Originals

RÉSONNEZ® x Poznańska Szkoła Radiologii wydarzenie oryginalne. Webinar ma na celu przybliżenie technicznych oraz fizycznych podstaw obrazowania ultrasonograficznego, bez znajomości których uzyskanie obrazu o wystarczająco dobrej wartości diagnostycznej jest niezmiernie trudne lub wręcz niemożliwe. Omówione zostaną elementy pomiarowe oraz czynniki wpływające na jakość i rozdzielczość obrazowania w tym wybór odpowiednich ustawień w zależności od badanej struktury. Ponadto w trakcie spotkania omówione zostaną metody obrazowania przepływu krwi. Zaprezentowane zostaną również artefakty pojawiające się w trakcie obrazowania narządów oraz podczas badań dopplerowskich.

KOSZT UDZIAŁU W WEBINARZE

12 PLN
  • imienny certyfikat uczestnictwa
  • możliwość zadania pytania*