RÉSONNEZ® Originals

II ICYR

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów oraz lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii narządu ruchu. Grupa szkoleniowa to 10 osób. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach ultrasonograficznych w grupach.

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestnika z rozpoznawaniem podstawowych patologii narządu ruchu: tendinopatii, zapalenia kaletek, uszkodzeń więzadłowych, chrzęstnych, mięśniowych i wykonywaniem podstawowych pomiarów ultrasonograficznych. Należy zwrócić uwagę na obszary definiowane jako zmienione obrazowo pozostają nieme klinicznie, dlatego na kursie będzie połączone wnioskowanie kliniczne, badanie funkcjonalne i diagnostyka obrazowa co pozwoli stwierdzić, która struktura wpływa na dolegliwości pacjenta. Dodatkowo na szkoleniu uczestnik pozna podstawy fizjoterapii inwazyjnej z wykorzystaniem USG: przezskórnej elektrolizy i suchego igłowania.

UWAGA !

Na nasze szkolenia można uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

KIEROWNICY SZKOLENIA

MGR ADAM MICHONSKI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

MGR ADAM MICHONSKI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

MGR ADAM MICHONSKI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

MGR ADAM MICHONSKI

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO

Dni
Godzin
Minut
Sekund

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM

Szkolenia w naturalnym środowisku
pracy lekarza – w uznanych klinikach,
szpitalach i przychodniach.

GRUPA
SZKOLENIOWA

Maksymalnie 16-20 osobowych.
Zajęcia praktyczne ze sprzętem
w 4-5 grupach 4-osobowych

SPRZĘT

Aparaty renomowanych marek
premium do Twojej dyspozycji

1.
DZIEŃ

27.08.2020

PROGRAM

9:00
12:00
12:30
12:30 - 18:00
18:00 -

2.
DZIEŃ

28.08.2020

9:00 - 18:00
18:00 -

3.
DZIEŃ

29.08.2020

9:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 18:00
18:00 -

4.
DZIEŃ

30.08.2020

9:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 -
- 18:00
- 18:00

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dominik Kobylarek