RÉSONNEZ® Originals

Anatomia po ludzku,
czyli od ogółu do szczegółu

opracowanie:

lek. Dominik Kobylarek

oraz lek. Amelia Ilnicka