RÉSONNEZ® Originals

RÉSONNEZ® x Poznańska Szkoła Radiologii wydarzenie oryginalne. Zapraszamy na spotkanie pt: "Diagnostyka w cztery oczy", które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2021 r., o godzinie, 19:30, podczas którego uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładzie poświęconym omówieniu podstaw z zakresu diagnostyki okulistycznej oraz anatomii i fizjologii narządu wzroku.

„Od oka do mózgu anatomia i fizjologia widzenia” Dr. n.med Piotr Fryczkowski II „Diagnostyka Okulistyczna okiem Elektroradiologa” Mgr Anna Kowalik Zmysł wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów, którym możemy odkrywać i poznawać otoczenia - to nie tylko oko, ale cała droga wzrokowa, która jest pewnego rodzaju autostradą, po której poruszają się sygnały świetlne. Podobnie jak na autostradzie mogą powstać pewne utrudnienia w ruchu, do których oceny stosuje się diagnostykę okulistyczną, np. OCT, USG czy elektrofizjologię. Tajemnice drogi wzrokowej przedstawi Państwu lekarz okulista, chirurg z wieloletnim doświadczeniem Pan Dr. n.med. Piotr Fryczkowski autor książki „Ultrasonografia gałki ocznej” i wielu publikacji z dziedziny okulistyki.

Doktor Fryczkowski jest szefem Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, posiada II stopień specjalizacji w okulistyce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European VitreoRetinal Society. W 2008 roku wydał pierwszy w Polsce podręcznik ultrasonografii okulistycznej.

Diagnostykę Okulistyczną przedstawi Państwu magister elektroradiologii Anna Kowalik, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 9 lat aktywnie pracująca jako Elektroradiolog. Autorka publikacji z zakresu radioterapii, analizy ryzyka w radioterapii oraz kontroli jakości w diagnostyce. Obecnie pełni funkcję koordynatora ds. badań naukowych i diagnostyki. Zajmuje się wykonywaniem badań diagnostycznych oka, kontrolą jakości sprzętu diagnostycznego oraz rozwojem naukowym jednostki.

KOSZT UDZIAŁU W WEBINARZE

12 PLN
  • imienny certyfikat uczestnictwa
  • możliwość zadania pytania*