RÉSONNEZ® Originals

 

Udar krwotoczny stanowi około 15% udarów mózgu i wiąże się z większym ryzykiem powikłań i śmiertelnością niż udar niedokrwienny – 30-50% pacjentów umiera w ciągu pierwszego miesiąca od udaru, a zaledwie 1/5 jest w stanie funkcjonować samodzielnie.

W większości przypadków pacjenci chorują na nadciśnienie, a prawie 2/3 krwawień nadciśnieniowych dotyczy jąder podstawy. Inne czynniki ryzyka to płeć męska, wiek, alkohol.

Krwotoki do mózgu dzielimy na pierwotne (85%) i wtórne. Udar pierwotny spowodowany jest samoistnym pęknięciem naczyń, np. w przebiegu nadciśnienia. Udar wtórny może być wynikiem, np. z malformacji naczyniowej, krwawienia do guza, urazu, ukrwotocznienia zawału mózgu lub zaburzeń krzepnięcia. Objawy rozwijają się w ciągu kilku minut i przypominają udar niedokrwienny, dlatego nie stanowią podstawy różnicowania udarów – do tego konieczne jest badanie obrazowe.

Do diagnostyki świeżego udaru krwotocznego należy wykonać TK bez kontrastu. Wystarcza ono do różnicowania udarów krwotocznych i niedokrwiennych, a tym samym pozwala podjąć decyzję o postępowaniu terapeutycznym.

Wynaczyniona krew będzie widoczna jako zwiększenie gęstości (obraz hiperdensyjny). Może nastąpić przebicie krwi do układu komorowego. Po około 3 dniach gęstość zaczyna spadać i w kolejnych tygodniach zakrzep staje się niewidoczny. Po około 2 miesiącach może pozostać jedynie mały obszar hipodensyjny.

W MRI DWI zmiany są bardziej dramatyczne, ze względu na większą czułość badania. Poniżej 24h, w fazie nadostrej, krew jest izointensywna w sygnale T1 i jasna w sygnale T2, a następnie – w fazie ostrej (1-3 dni) staje się ciemna w T2. Stary udar (powyżej 14 dni) w obu fazach badania widoczny jest jako ciemne zmiany.

Przyczyną udaru krwotocznego mogą być malformacje naczyniowe. Badaniami umożliwiającymi wykrycie tych patologii są angio-TK lub angio-MRI.

Opisując udar krwotoczny musimy uwzględnić m.in. lokalizację krwawienia, wielkość, kształt, gęstość, obecność obrzęku, obecność wodogłowia czy obecność wady naczyniowej.