Wstęp

USG moszny jest podstawową techniką badania obrazowego męskich narządów płciowych. Obejmuje ona ocenę jąder i najądrzy, które położone są w worku mosznowym. Ponadto podczas USG moszny ocenia się również nasieniowody, nerwy i naczynia, wchodzące w skład powrózka nasiennego.

USG jąder jest badaniem szybkim, względnie tanim oraz przede wszystkim bezpiecznym, ponieważ nie wiąże się z ekspozycją na promieniowanie jonizujące.

Kiedy należy pomyśleć o przeprowadzeniu USG moszny?

a) zauważona zmiana w wielkości lub strukturze jąder w tym obrzęk jąder oraz wyczuwalne dotykiem guzków okolicy jąder

b) podejrzenie obecności żylaków powrózka nasiennego

c) stany pourazowe moszny w tym niedokrwienie, skręt jąder

d) ból jąder w tym stany zapalne moszny

e) nadmierne ucieplenie moszny

f) podejrzenie niepłodności męskiej

g) podejrzenie obecności przepukliny mosznowej

h) kontrola wcześniejszych nieokreślonych wyników USG moszny

i) lokalizacja niewyczuwalnych lub niebadalnych jąder

j) wykrywanie utajonych guzów pierwotnych u pacjentów z przerzutowymi nowotworami zarodkowymi

j) ocena zaburzeń rozwoju płciowego

Technika badania:

W badaniu znajduje zastosowanie głowica o wysokiej częstotliwości (9 – 15 MHz) – wyjątek stanowi ocena przepukliny mosznowej, gdzie większe zastsowanie znajduje głowica o niższej częstotliwości.

Badanie USG moszny należy poprzedzić dokładnym wywiadem lekarskim i badaniem palpacyjnym.  USG moszny wykonuje się u pacjenta w pozycji leżącej lub stojącej.

W przypadku podejrzenia skręcenia jądra lub przepukliny mosznowej należy wykonać badanie palpacyjne w pozycji stojącej. W pozostałych przypadkach badanie USG moszny przeprowadza się u pacjenta w pozycji leżącej. 

Warto rozważyć umieszczenie rolki ligniny na udach pacjenta w celu podparcia i uniesienia moszny, aby umożliwić ocenę wszystkich struktur moszny. Podobny efekt można osiągnąć, gdy pacjent skrzyżuje nogi. Zapobiega to przemieszczaniu się moszny między udami.

Zaleca się, aby podczas badania aby moszna (wraz z jej zawartością) była uniesiona ręką, co łagodzi ból towarzyszący między innymi zapaleniu jąder i najądrzy oraz zmniejsza ból związany ze skrętem jądra (objaw Prehna).

Prawidłowy obraz jąder:

Miąższ jąder

  • izoechogeniczny miąższ (przed okresem dojrzewania jądra mogą być hipoechogeniczne w porównaniu z echogenicznością miąższu jąder dorosłych)
  • średnica jądra osoby dorosłej mieści się w granicach 3-5 cm a objętość wynosi ok 20

Worek mosznowy

 Prawidłowy wymiar worka mosznowego:

  • 2 – 8 mm grubości

Najądrze

Najądrze –  składa się z głowy, trzonu oraz ogona:

głowa najądrza prawidłowo znajduje się nad górnym biegunem jądra

a) struktura izoechogeniczna lub nieznacznie hiperechogenna względem echogeniczności miąższu jądra

b) wymiar: 5 – 12 mm grubości

trzon najądrza – rozciąga się ku tylnej stronie jądra

a) wymiar: 2 – 4 mm grubości

ogon najądrza – rozciąga się na dolnym biegunie jądra, gdzie przechodzi w nasieniowód

a) wymiar: 2 – 4 mm grubości

Spis treści