Śródpiersie (mediastinum/quod per medium stat – to co jest ustawione pośrodku)

Pośrodkowo położona przestrzeń rozpościerająca się miedzy dwiema blaszkami opłucnej; ograniczona od przodu mostkiem, a od tyłu kręgosłupem piersiowym.

Bocznie śródpiersie ograniczone jest przez opłucną śródpiersiową.

Śródpiersie dzieli się na górne i dolne. Granicę górnego śródpiersia stanowi otwór górny klatki piersiowej, zaś ograniczeniem dolnym i jednocześnie granicą między śródpiersiem górnym i dolnym jest płaszczyzna biegnąca od chrząstkozrostu rękojeści mostka z trzonem a dolną powierzchnią IV kręgu piersiowego.

Granicą dolną śródpiersia dolnego jest przepona.

W skład śródpiersia górnego wchodzą:

 • grasica
 • żyły ramienno-głowowe
 • żyła główna górna
 • łuk aorty z odchodzącymi wielkimi naczyniami
 • nn. błędne
 • tchawica
 • przełyk
 • przewód piersiowy
 • pień współczulny
 • węzły chłonne przytchawicze i węzły tchawiczo-oskrzelowe

Śródpiersie dolne dzieli się na: przednie, środkowe i tylne.

Topograficznie istotną przestrzenią śródpiersia dolnego jest worek osierdziowy z zawartością. Stanowi on osierdzie środkowe.

Śródpiersie przednie stanowi przestrzeń między mostkiem a właśnie tym osierdziem środkowym, zaś śródpiersie tylne stanowi przestrzeń między osierdziem środkowym a kręgosłupem.

Zawartość śródpiersia przedniego stanowią:

 • więzadło mostkowo-osierdziowe
 • gałęzie sródpiersiowe tętnic piersiowych wewnętrznych
 • węzły chłonne środpiersiowe przednie

Zawartość śródpiersia środkowego stanowią:

 • worek osierdziowy
 • oba nerwy przeponowe przebiegające po osierdziu
 • naczynia osierdziowo-przeponowe
 • serce
 • aorta wstępująca
 • dolna połowa ż. głównej górnej
 • końcowy odcinek ż. nieparzystej
 • rozdwojenie tchawicy
 • dwa oskrzela główne
 • pień płucny: dzielący się na tt. płucne (prawą i lewą)
 • prawe i lewe żyły płucne
 • odcinek piersiowy ż. głównej dolnej

Zawartość śródpiersia tylnego:

 • przełyk
 • nn. błędne
 • aorta zstępująca
 • przewód piersiowy
 • ż. nieparzysta krótka
 • węzły chłonne śródpiersiowe tylne