RÉSONNEZ® Originals

Spis treści

Wstęp:

Aby ułatwić radiologom ocenę zaawansowania zmian oraz identyfikację pacjentów, u których prawdopodobieństwo COVID-19 jest wysokie, Holenderskie Towarzystwo Radiologiczne opracowało system sześciu kategorii: klasyfikację CO-RADS.Jest to system standaryzacji opisów badań obrazowych u pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Na jego podstawie określa się ryzyko zakażenia od bardzo niskiego (CO-RADS 1) do bardzo wysokiego (CO-RADS 5).

CORADS 1

COVID-19 jest mało prawdopodobny. Wynik tomografii komputerowej jest prawidłowy lub istniejące zmiany wskazują na chorobę niezakaźną, taką jak zastoinowa niewydolność serca, sarkoidoza, histoplazmoza, nowotwór złośliwy czy zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc. Wyjątkiem są pierwsze dni infekcji, kiedy obraz TK może być prawidłowy.

CORADS 2

Prawdopodobieństwo zakażenia COVID-19 jest niskie. Zmiany sugerują inną diagnozę. Może występować infekcja z obecnością jam, obraz pączkującego drzewa / guzki śródzrazikowe. Brak klasycznych objawów COVID-19.

CORADS 3

COVID-19 niepewny lub nieokreślony. Nieprawidłowości w tomografii komputerowej wskazujące na infekcję: rozległe odoskrzelowe zapalenie płuc, płatowe zapalenie płuc, zator septyczny z ogniskami mlecznej szyby.

CORADS 4

Prawdopodobieństwo COVID-19 jest wysokie. Są to nieprawidłowe wyniki TK, ale obraz nie jest klasyczny dla COVID-19: – jednostronne ogniska mlecznej szyby – wieloogniskowe zagęszczenia (konsolidacje) – zmiany charakterystyczne dla COVID-19 na podłożu zmian spowodowanych podstawową chorobą płuc

CORADS 5

Mnogie, obustronne zagęszczenia typu mlecznej szyby, obwodowe zagęszczenia (konsolidacje)

CORADS 6

Pacjent z dodatnim wynikiem PCR i obustronnymi zagęszczeniami typu mlecznej szyby.Ponieważ obraz TK może być prawidłowy w pierwszych dniach łagodnej infekcji, w interpretacji wyników badań należy brać pod uwagę rodzaj oraz czas trwania objawów klinicznych.

 

Zmiany typowe w TK dla COVID-19

▪️wieloogniskowe zagęszczenia typu mlecznej szyby
▫️dominuje zajęcie płatów dolnych oraz obwodowa
▪️lokalizacja zmian
▫️obraz kostki brukowej (crazy-paving)
▪️obwodowe zagęszczenia
▫️objaw odwróconego „halo”/okołozrazikowy
▪️bronchogram powietrzny
▫️nieostro odgraniczone zagęszczenia
▪️poszerzenie naczyń
▫️obraz pajęczej sieci

(spider web)

Opracowanie:
lek. Amelia Ilnicka